Statens fastighetsverk

Statens Fastighetsverk (Sfv) är det statliga verk som förvaltar Citadellet i Landskrona och många andra kulturhistoriska byggnader och platser i Sverige. Vid frågor om arrangemang på området eller om Ni har önskemål om att få arrangera något på Citadellet, vänd Er till Sfv i Lund, kontaktperson är Jeanette Lundstedt, 010-478 73 46.